De buren van Parc Sondel

Het prachtige bosgebied De Bremer wildernis

Parc Sondel grenst aan de Bremer wildernis. Dit prachtige bosgebied van bijna 50 hectare dankt haar naam aan de brem, die hier vroeger volop groeide. Het grenst aan wouden met welluidende namen als Lycklamabos en de Starnumanbossen en er wonen reeën en dassen. Aan de andere kant van Parc Sondel ligt het idyllische meertje de Sondeler Leien. Rond het meertje ligt een brede rietkraag en graslanden die in de winter dienen als foerageer- en rustgebied voor ganzen en steltlopers. In zomer en voorjaar bloeit hier de koekoeksbloem, grote ratelaar en veenpluis. De vogelkijkhut van de Sondeler Leien is populair vanwege de veelheid aan weidevogels, eendensoorten en rietvogels die er te zien zijn.

Natuurlijke ligging
Bijzondere plant, vogel- en diersoorten
Populaire vogelkijkhut
Genieten in zomer en winter

Maak mooie herinneringen, kom genieten bij Parc Sondel

Vakantie vieren in het mooie Friesland